Jumat, 09 September 2011

PUASA

PUASA 
Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu
Menurut istilah puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa ,mulai fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.


Macam-macam puasa
 1. Puasa wajib
 2. Puasa sunah 
 3. Puasa makruh
 4. Puasa haram
A. PUASA WAJIB
1.Arti puasa
Puasa wajib adalah puasa yang wajib di laksanakan,jika tidak dilaksanakan maka berdosa orang itu.Puasa yang wajib hukumnya adalah puasa bulan ramadhan,puasa kafarat,dan puasa nazar.
Yang termasuk puasa wajib adalah :
PUASA RAMADAN
ialah puasa yang di laukan sebulan penuh dalam bulan ramadan yang di wajibka atas muslim mukallaf
PUASA KAFARAT ( DENDA ,TEBUSAN)
Ialah puasa yang wajib di kerjakan selama dua bulan berturut-turut karena seseorang melakukan pelangaran terhadap ketentuan syara`seperti berjima`di bulan ramadan
PUASA NAZAR
 ialah puasa yang di lakukan karena nazar ,yaitu berjanji untuk melakukan puasa apabila telah mencapai maksud.
Misalnya ,Si Ahmad berkata kepada kawan -kawan nya :``apabila saya memperoleh peringkat (rangking pertama dikelasaku saya akan berpuasa tiga hari.Ternyata setelah pembagian rapot Ahmad benar-benar memperoleh rangking pertama di kelasnya,maka ia wajib berpuasa tiga hari sebagai puasa nazar.
*Hukum puasa nazar
Puasa nazar hukumnya wajib ,yaitu apabila di laksanakan akan memperoleh pahala dan apabila ditinggalkan akan berdosa.
* Sebab -sebab nazar 
Sebab-sebab nazar untuk berpuasa ada dua ,sebab yang di perbolehkan dan sebab yang tidak di perbolehkan.
Sebab-sebab nazar yang di perbolehkan adalah sebab-sebab yang dibolehkan dalam ajaran islam.Misalnya jika saya lulus  nanti ,saya akan puasa satu hari.
Sebab-sebab nazar yang tidak diperbolehkan ,misalnya jika nanti saya menang lotre maka saya akan berpuasa.
Dengan demikian ,nazar yang di larang islam maka nazarnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan.
D.Pelanggaran Nazar
 • Apabila orang yang melakukan nazar sebelum memenuhi nazarnya meninggal dunia maka wajib atas walinya untuk menqada puasanya.Ada pendapat lain yaitu di ambilkan dari harta peninggalan itu dan di sedekahkan kepada fakir miskin tiap hari 3/4 liter makanan yang mengenyangkan.
 • Apabila orang yang yang melakukan nazar masih hidup,ia tidak memenuhi nazarnya maka ia tetap berdosa,karena meninggalkan kewajiban.
B.PUASA SUNAH
Puasa sunah adalah puasa bagi yang mau melaksanakan akan mendapat pahala , jika di tinggalkan tidak mendapat kan dosa ,juga mendapat hikmah dari perkembangan jiwanya.
Adapun puasa yang termasuk sunah  adalah :
 1. Puasa enam hari dalam bulan syawal
 2. Puasa hari Arafah(tanggal 9 zulhijjah)
 3. puasa hari Asyura (tanggal 10 muharam)
 4. Puasa bulan Sya`ban
 5. Puasa senin dan kamis
 6. Puasa tengah bulan (13,14 dan 15)pada Qamariyah yang di kenal dengan Ayamul Bid
C.PUASA MAKRUH
Ialah puasa yang apabila dikerjakan malah tidak di sukai Allah SWT .
Diantara puasa makruh adalah
* puasa dahri
yaitu puasa yang di lakukan terus-menerus,kecuali hari-hari yang di haramkan berpuasa.
* puasa pada hari jumat,kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa.
* puasa wishaal,yaitu puasa yang di lakukan secara bersambung tanpa makan dan minum pada malam harinya
D.PUASA HARAM
Ialah puasa yang bila dikerjakan mendapat dosa atau siksa.
Diantara puasa yang di haramkan adalah 
 1. Puasa dua hari raya (idul fitri dan idul adha)
 2. Puasa-puasa hari tasyrik(tanggal 11,12,13 dzulhijjah)
 3. Puasa sunah seorang istri tanpa seizin suami
 4. Puasa yang dilakukan dalam keadaan nifas dan haid
 5. Puasa yang di lakukan oleh seseorang yang takut akan terjadi mundharat (bahaya)bagi dirinya,apabila ia berpuasa.
*Orang -orang yang di bolehkan berbuka puasa pada bulan ramadan
 1. Orang yang sakitt ,tidak mampu melakukan puasa jika berpuasa maka sakitnya akan bertambah dan melambatkan kesembuhannnya .Orang tersebut wajib mengqada apabila sudah sembuh dari sakitnya.
 2. Orang yang dalam perjalanan jauh(80,640 km).Dia kewajiban mengqada puasa  sejumlah hari yang di tinggalkan.
 3. Orang tua yang sudah lemah dan tidak mampu berpuasa karena tuanya.Dia wajib membayar fidyah (bersedekah)setiap hari 3/4 liter beras atau makanan yang mengenyangkan kepada fakir miskin.
 4. Orang hamil dan orang yang sedang menyusui anak.Kedua wanita tersebut apabila meninggalkan puasa karena takut membahayakan diri sendiri beserta anaknya maka mereka hanya wajib mengqada.Apabila meniggalkan puasa karena takut membahayakan anaknya maka mereka wajib menqada dan fidyah.
HIKMAH PUASA
Ialah manfaat yang dapat di ambil dari melaksankan puasa.
 • Sebagai tanda terima kasih atau syukur kepada Allah SWT
 • Mendidik untuk menjadi jujur
 • Melatih diri agar mempunyai  rasa belas kasihan
 • Dapat sebagai terapi  kesehatan
 • Dapat melatih kesabaran
 • Dapat sebagai alternatif pegekangan terhadap nafsu birahi
 • Sebagai sarana bagi manusia agar bertakwa kepada Allah SWT
 • Dapat memupuk solidaritas sosial

  Tentang wajibya berpuasa Allah berfirman:``Hai orang -orang yang beriman diwajibkan  atas kamu berpuasa ,sebagaimana di wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa``.(Q.S.Albaqarah:183)

  Diambil dari : pendidikan agama islam dan pintar agam islam


  Tidak ada komentar:

  Posting Komentar