Minggu, 28 Agustus 2011

Asmaul Husna Beserta pengertiannya

ASMAUL HUSNA 
Artinya nama-nama yang baik ,nama-nama yang bagus untuk Allah.Jumlahnya ada 99 nama. Di bawah ini akan di terangkan maksud atau pengertian yang terkandung di masing-masing nama.Dalam hadis Gharib/Hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan ibnu Hibban ,99 nama allah,adalah sebagai berikut:
(1)ALLAH 
 Diantara  nama-nama yang berjumlah 99 atau lebih itu,ALLAH inilah yang paling banyak tersebut di dalam kitab suci al -Quran.Dikatakan bahwa allah mempunyai arti yang terkandung dalam seluruh nama-nama Allah (asmaul husna).Yaitu tuhan tidak ada tuhan selai Ia,dengan semua sifatnya yang terkandung di dalam setiap masing-masing namanya:Tidak ada yang patut disembah,dipuji,di taati selain hanya Allah:Tidak ada yang benar-benar berkuasa ,selainhanya Ia,tidak ada yang benar-benar tinggi selain hanya Ia,tidak ada yang benar-benar pengasih dan penyayang dan pemurah selain hanya Ia.
(2)AR-RAHMAN (3) AR-RAHIIM
Ar-rahman mengandung arti yang memberikan rahmat kepada seluruh makhlukNya dengan tidak pilih kasih,dengan tidak membedakaan antara makhluk yang berakal atau tidak,yang iman atau yang kafir.tetapi rahmat yang di kasihkan ialah rahmat yang kecil,seperti hidup,kesehatan,kekayaan,dan lain -lain.
Ar-Rahiim berarti allah memberikan rahmat-rahmat besar,rahmat yang tidak ternilai dengan seluruh harta dan kekayaan,rahmat yang kekal dan abadi,bukan rahmat yang kecil melainkan rahmat yang agung berupa keimanan atau agama yang benar,ilmu yang benar berupakan jalan yang lurus (Shiratal Mustaqim),perasaan bahagia yang sumbernya dari iman,perasaan cinta tehadap allah,rasul-rasul,dan ajaran-ajarannya,dan rahmat yang paling besar yaitu syurga jannatun Na`iim dan lain-lain rahmat besar yang abadi dalam kehidupan akhirat.
(4)AL-MALIK
Berarti yang memiliki segala-segalanya.Memiliki dengan pengertian milik 100% bukan karena di beli atau mendapat hadiah,tetapi di ciptakanNya,dikendalikanNya,di aturNya segala yang ada yang ada atau alam ini seluruh,menurut sekedakNya ,memiliki segala-segalanya.
(5)AL-QUDDUS
Berarti ALLAH bersih dari  segala sifat kekurangan.
(6)AS-SALAAM
 Berarti Allah lah yang memegang keselamatan seluruh alam atau yang menyelamatkan alam ini seluruhnya.Dan berarti Ia sendiri selamat  dari segala cacat atau kekurangan.
(7)AL-MU`MIN
Mempunyai 2 arti :yaitu mempercayai dan mengamankan.Berarti ALLAH mempercayai akan semua Rasul-rasulNya,Dan berarti Allah yang mengamankan seluruh makhlukNya dari segala bahaya dan kerusakan.
(8)AL-MUHAIMIN
Berarti :Ia mengamati-amati segala  makhluk Nya dengan pengamatan yang sangat teliti sekali,Dan berarti  pula Allah memelihara makhluknya dengan sangat teliti sekali,tanpa pemeliharaan Allah ,mustahil  alam ini akan berdiri lama.
(9)AL -AZIZ
Yang gagah perkasa ,dapat menaklukkan apa dan siapapun,termasuk memusnakan alam seluruhnya.
(10)AL-JABAAR
Yang sanggup memaksa makhlukNya menurut kehendak (kemauan)Nya.
(11)AL-MUTAKABBIR
Berarti Allah mempunyai macam kekuasaan ,kebesaran,dan kesombongan,hanya Allah saja yang berhak untuk bersombong diri,Sebab allah sangat murka terhadap manusia yang sombong sebab hanya Allah saja yang pantas bersombong diri.
(12)AL-KHAALIQ
Berarti yang mencipta .Segala yang ada ini sebelumnya tidak ada ,dan Ia lah yang mengadakan atau menciptakan segala yang ada ini.Manusia bagaimana juga pintarnya ,tidak sanggup menciptakan suatu yang tidak ada menjadi ada .
(13)AL-BAARI`
Yang merencanakan segala sesuatu sebelum menciptakaannya,Allah merencanakan dan pelaksana segala kejadian apa saja.
(14)AL-MUSHAWWIR
Yang menciptakan segala bentuk dan rupa .Yang menentukan bentuk langit dan bumi ,bentuk manusia , binatang dan lain -lain.Semua bentuk yang di ciptakan allah itu indah,sehingga kita tak bosan melihatnya.
(15)AL-GHAFFAAR
Artinya yang amat suka memberi ampunan atau maaf.Seorang manusia yang bagaimana juga nakal dan jahatnya bagaimana juga banyak dosanya ,sekalipun sudah membunuh 100 manusia ,mempunyai dosa yang memenuhi ruang antara bumi dan langit,bila minta ampun atua tobat ,Allah akan memberi ampunan dan tobat kepadanya.Allah sangat suka terhadap orang yang minta ampun dan bertaubat.
(16)AL-QAHHAR
Artinnya yang dapat memaksa makhlukNya bagaimana Ia kehendaki.
(17)AL-WAHHAAB
Yang amat banyak dan tak terhingga pemberianNya,gampang memberi bila di mintai
(18)AR-RAZZAAQ
Yang amat memberi dan melengkapi semua kebutuhan hidup dari seluruh makhlukNya.Yang memberi rizki.Yang memegang komando tertinggi dalam pembagian rizki terhadap masing-masing manusia atau makhluk.
(19)Al-FATTAAH
Yang membuka dan mencurahkan rahmat kepada makhlukNya.Atau yang menentukan hukum -hukum tertentu antara semua makhlukNya.
(20)AL-`ALIIM
Yang mengetahui segala ,Yang Maha Mengetahui.Tidak ada satu kejadianpun di langit dan dibumi atau diantara keduanya yang terjadi tidak di ketauhiNya,kejadian besar atau kejadian kecil.Sehelai daun kayu jatuh ke bumi pasti di ketahuiNya ,sebutir debu yang bagaimana halusNya ,di lemparkan ke ruang angkasa pasti di ketauhiNya.
(21)AL-QAABIDH
Yang menyempitkan hidup atau mengurangi rizki seseoarang yang Ia kehendaki.Tidak sedikit seseorang yang pintar,kuat,giat,tetapi  tetap hidup melarat.
(22)AL-BAASITH
Yang melapangkan hidup atau menambah rizki seseorang yang Ia kehendaki .Tidak sedikit orang yang yang bodoh tapi kaya raya
(23)AL-KAAFIDH
Yang menurunkan derajat seseorang yang Ia kehendaki
(24)AR-RAAFI`
Yang meninggikan derajat seseorang yang Ia kehendaki
(25)AL-MU`IZZ
Yang menyebabkan seseorang menjadi kuat,mulia atau menang
(26)AL-MUDZILL
Yang menyebabkan seseorang menjadi lemah ,hina atau kalah.
(27)AS-SAMII` 
Yang  dapat mendengar segala bunyi atau suara ,suara keras atau halus ,dari jauh atau dekat.
(28)AL-BASHIIR
Yang melihat segala,yang besar atau yang halus ,yang dekat atau yang jauh
(29)AL-HAKAM
Yang menetapkan hukum bagi segala makhlukNya,hukum yang tak dapat di rubah siapapun
(30)AL-`ADL
Yang berlaku adil di dalam hukumNya dan ketetapanNya.
(31)AL-LATHIFF
Yang mengetahui segala perkara sampai sehalus-halusnya,atau yang sangat sangat mengasihani terhadap segala MakhlukNya.
(32)AL-KHABIIR
Yang mengetahui segala perkara batin,yang tersembunyi,dan mengetahui hakikat dari segala perkara dan kejadian.
(33)AL-HALIIM
Yang sangat penyantun dan juga terhadap orang-orang yang paling di murkainya sesudah orang itu bertobat
(34)AL-`AZHIM
Yang Maha Agung .Yang tak mungkin dapat di gambarkan dengan akal,dan tak mungkin dapat dibahas dengan ilmu pengetahuan
(35)AL-GHAFUUR
Yang sangat suka ,senang dan obral memberikan ampunan sekalipun seseorang mempunyai kesalahan memenuhi antara langit dan bumi,bila benar-benar tobat dan minta ampun ,di ampuni  oleh Allah.
(36)AS-SYAKUUR
Yang sangat berterima kasih.Yang pasti membalasi setiap pujian ,sanjungan atau ibadat manusia yang di tunjukkan kepadaNya oleh hamba-hambaNya yang taat dan taqwa kepadaNya.
(37)AL-`ALIY
Yang bersangkutan tinggi martabatNya
(38)AL-KABIIR
Yang Maha Besar yang tak dapat di hinggakan dengan akal akan kebesaran Nya,dan akal tidak sanggup mencapai hakikatnya.
(39)AL-HAFIIZH
Yang memelihara atau melindungi segala makhlukNya,dari segala bahaya atau kerusakaan
(40)AL-MUQIIT
Yang menyediakan makanan dan minuman bagi segala makhlukNya yang membutuhkan makanan dan minuman
(41)AL-HASIIB
Yang memperhitungkan segala hal .Segala sesuatu di ciptakan dan di aturNya dengan perhitungan yang amat teliti dan benar .Setiap sesuatu di ciptakan dan di jadikan dalam perhitungan-perhitungan yang sejelas-jelasnya.
(42)Al-JALIIL
Yang bersifat dengan sifat -sifat yang mulia ,yang benar-benar mulia 
(43)AL-KARIIM
Yang amat pemurah,sehingga Ia berikan segala kebutuhan dari segala makhluk-makhlukNya tanpa di minta lebih dahulu ,dan di berikan tanpa wasilah tanpa perantara
(44)AL-RAQIIB 
Yang mengamati segala,sehingga tidak ada satu perkara atau kejadian yang terjadi tidak dengan setahuNya
(45)AL-MUJIIB
Yang mengabulkan doa-doa hamba-hambaNya yang berdoa kepadaNya
(46)AL-WAASI`
Yang amat luas kekayaanNya sehingga sanggup memenuhi segala kebutuhan hamba-hambaNya
(47)AL-HAKIIM
Yang amat bijaksana .Segala sesuatu di ciptakanNya dengan tujuan yang amat tinggi.Tidak pernah satu kejadian yang sia-sia,yang tidak ada maksud dan tujuaannya
(48)AL-WADUUD
Yang amat cinta terhadap para wali-waliNya,yaitu manusia-manusia yang menjadikan allah tujuan hidup satu-satunya
(49)AL-MAJIID
Yang amat mulia  atau terhormat
(50)AL-BAA`ITS
Yang membangkitkan segala manusia yang sudah mati,hidup kembali di alam kubur atau alam akhirat nanti
(51)ASY-SYAHIID
Yang jelas kepadaNya segala sesuatu ,tidak satu perkara atau kejadianpun yang gaib bagiNya
(52)AL-HAQQ
Yang benar dan selalu bertindak benar,tak pernah keluar dari kebenaran
(53)AL-WAKIIL
Yang melaksanakan segala urusan mahklukNya
(54)AL-QAWIY
Yang Maha Kuat ,tidak pernah merasa lemah dan cape
(55)AL-MATIIN
Yang sempurna kekuataanNya
(56)AL-WALIY
Penolong atau yang mengendalikan seluruh urusan dari makhluk-maklukNya 
(57)AL-HAMIID
Hanya Ia saja yang berhak di puji .Selain Allah tidak pantas di puji , karena pasti ada cacat dan salahnya
(58)AL-MUHSHIY
Yang memperhitungkan setiap amal perbuatan manusia ,kecil, besar,untuk di balasi dengan pembalasan yang setimpal
(59)AL-MUBDI`U
Yang memulai segala atau yang menciptakan apa yang sebelumnya tidak ada menjadi ada
(60)AL-MU`IID
Yang mengulangi kejadian yang sudah rusak atau lenyap.Apa yang sudah ada ,lalu menjadi rusak dan lenyap  lalu kemudian diadakanNya lagi buat kedua kalinya .Umpama nya manusia yang sudah mati ,lalu di hidupkan kembali sebagai kehidupan sekarang ini di akhirat nanti
(61)AL-MUHYIY
Yang memberikan kehidupan (hidup) bagi makhluk -makhlukNya yang hidup,pusat tenaga hidup .Segala kehidupan bersumber pada Allah
(62)AL-MUMIIT
Yang mencabut kehidupan (hidup) dari ,makhluk-makhluk Nya  yang hidup atau yang mematikan
(63)AL-HAYYU
Yang hidup ,yang tidak  akan berakhir  dengan mati atau yang berkekalan hidupNya
(64)AL-QAYYUM
Yang mengurus segala perkara atau urusan makhlukNya
(65)AL-WAAJID
Yang mendapatkan apa saja yang Ia kehendaki 
(66)AL-MAAJID
Yang bersifat agung (tinggi)dengan kesucian
(67)AL-WAAHID atau AL AHAD
Yang Maha Esa ,Yang Maha Tunggal ,Yang satu-satuNya tiada lainNya
(68)ASH-SHAMAD
Hanya Ia lah tempat bermohon ,mengadu,dan memuja bagi segala makhlukNya.Hanya kepadaNya sajalah kita bermohon atas segala keperluan dan perlindungan dari segala bahaya
(69)AL-QAADIR
Yang sanggup melaksanakan apa saja yang Ia kehendaki dengan tidak tergantung kepada tempoh dan keadaan(ruang dan waktu)
(70)AL-MUQTADIR
Yang memegang kekuasaan dari tiap-tiap orang yang mempunyai kekuasaan
(71)AL-MUQADDIM
Yang mendahulukan sesuatu atas lainnya
(72)AL-MU`AKHKHIR
Yang mengakhirkan sesuatu atas lainnya
(73)AL-AWWAL
Permulaan segala wujud(segala yang ada)
(74)AL-AAKHIR
Akhir segala wujud.Tidak berakhir wujud dan kekuasaanNya
(75)AZH-ZHAAHIR
Yang amat nyata segala ayat-ayat dan perbuatanNya
(76)AL-BAATHIN
Yang gaib ZatNya.yangtidak mungkin di ketahui unsurNya
(77)AL-WAALIY
Yang menguasai segala urusan
(78)AL-MUTA`AALIY
Yang lebih tinggi dari segala yang tinggi dan bersih dari kekurangan
(79)AL-BARR
Yang berbuat baik dengan segala kebaikan
(80)AL-TAWWAAB
Yang memberi tobat dan kembali berbuat baik (memberi nikmat) terhadap orang yang berdosa sesudah bertobat
(81)AL-MUNTAQIM
Yang membalas segala dosa dengan siksa
(82)AL-AFUUW
Banyak memaafkan kesalahan- kesalahan manusia
(83)AR-RAUUF
Yang sangat banyak memberi rahmat ,kasih sayang ,dan atau sangat penghiba(rasa kasihan)
(84)MAALIKUL-MULKI
Pemilik segala kekuasaan,melakukan apa saja yang Ia kehendaki terhadap milikNya itu
(85)DZUL JALAALI WAL IKRAAM
Pemilik satu-satunya dari segala kemuliaan dan kesempurnaan,dan segala kemuliaan itu berasal daru Dia
(86)AL-MUQSITH
Yang selalu adil dalam menghukum
(87)AL-JAAMI`
Yang menghimpun segala hakikat yang berbagai-bagai
(88)AL-GHANIY
Yang tidak membutuhkan apapun,terkaya dari segala keperluan
(89)AL-MUGHNIY
Yang mengayakan hamba-hambaNya ,yang memberi siapa yang Ia kehendaki apa-apa yang Ia kehendaki
(90)AL-MAANI`
Yang menolak atau yang mengangkatkan sebab-sebab kerusakan atau bahaya.Atau yang mencegah apa yang harus di cegah
(91)AD-DHAARR
Yang merusak apa yang Ia kehendaki
(92)AN-NAAFI`
Yang memberi maanfaat bagi siapa yang Ia kehendaki
(93)AN-NUUR
Sinar ,terang atau cahaya
(94)AL-HAADIY
Yang memberi petunjuk bagi hamba-hambaNya yang Ia kehendaki
(95)AL-BADII`
Yang menciptakan apa yang sebelumNya belum pernah ada
(96)AL-BAAQIY
Yang kekal adanya,tidak berakhir dengan tidak ada
(97)AL-WAARITS
Yang tetap ada sesudah musnahnya segala
(98)AR-RASYIID
Benar segala susunan dan aturan-aturan yang di tetapkan Nya
(99)ASH-SHABUUR
Yang tak tergesa-gesa menurunkan siksaan bagi ham-hambaNya yang berduka


Demikian pengertian yang terkandung di dalam tiap-tiap nama dari ASMAUL HUSNA.Pengertian ini di terangkan secara seringkas-ringkasnya.


Diambil dari : SAMUDERA AL-FATIHAH OLEH BEY ARIFIN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar