Minggu, 28 Agustus 2011

Asmaul Husna Beserta pengertiannya

ASMAUL HUSNA 
Artinya nama-nama yang baik ,nama-nama yang bagus untuk Allah.Jumlahnya ada 99 nama. Di bawah ini akan di terangkan maksud atau pengertian yang terkandung di masing-masing nama.Dalam hadis Gharib/Hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan ibnu Hibban ,99 nama allah,adalah sebagai berikut:
(1)ALLAH 
 Diantara  nama-nama yang berjumlah 99 atau lebih itu,ALLAH inilah yang paling banyak tersebut di dalam kitab suci al -Quran.Dikatakan bahwa allah mempunyai arti yang terkandung dalam seluruh nama-nama Allah (asmaul husna).Yaitu tuhan tidak ada tuhan selai Ia,dengan semua sifatnya yang terkandung di dalam setiap masing-masing namanya:Tidak ada yang patut disembah,dipuji,di taati selain hanya Allah:Tidak ada yang benar-benar berkuasa ,selainhanya Ia,tidak ada yang benar-benar tinggi selain hanya Ia,tidak ada yang benar-benar pengasih dan penyayang dan pemurah selain hanya Ia.
(2)AR-RAHMAN (3) AR-RAHIIM
Ar-rahman mengandung arti yang memberikan rahmat kepada seluruh makhlukNya dengan tidak pilih kasih,dengan tidak membedakaan antara makhluk yang berakal atau tidak,yang iman atau yang kafir.tetapi rahmat yang di kasihkan ialah rahmat yang kecil,seperti hidup,kesehatan,kekayaan,dan lain -lain.
Ar-Rahiim berarti allah memberikan rahmat-rahmat besar,rahmat yang tidak ternilai dengan seluruh harta dan kekayaan,rahmat yang kekal dan abadi,bukan rahmat yang kecil melainkan rahmat yang agung berupa keimanan atau agama yang benar,ilmu yang benar berupakan jalan yang lurus (Shiratal Mustaqim),perasaan bahagia yang sumbernya dari iman,perasaan cinta tehadap allah,rasul-rasul,dan ajaran-ajarannya,dan rahmat yang paling besar yaitu syurga jannatun Na`iim dan lain-lain rahmat besar yang abadi dalam kehidupan akhirat.
(4)AL-MALIK
Berarti yang memiliki segala-segalanya.Memiliki dengan pengertian milik 100% bukan karena di beli atau mendapat hadiah,tetapi di ciptakanNya,dikendalikanNya,di aturNya segala yang ada yang ada atau alam ini seluruh,menurut sekedakNya ,memiliki segala-segalanya.
(5)AL-QUDDUS
Berarti ALLAH bersih dari  segala sifat kekurangan.
(6)AS-SALAAM
 Berarti Allah lah yang memegang keselamatan seluruh alam atau yang menyelamatkan alam ini seluruhnya.Dan berarti Ia sendiri selamat  dari segala cacat atau kekurangan.
(7)AL-MU`MIN
Mempunyai 2 arti :yaitu mempercayai dan mengamankan.Berarti ALLAH mempercayai akan semua Rasul-rasulNya,Dan berarti Allah yang mengamankan seluruh makhlukNya dari segala bahaya dan kerusakan.
(8)AL-MUHAIMIN
Berarti :Ia mengamati-amati segala  makhluk Nya dengan pengamatan yang sangat teliti sekali,Dan berarti  pula Allah memelihara makhluknya dengan sangat teliti sekali,tanpa pemeliharaan Allah ,mustahil  alam ini akan berdiri lama.
(9)AL -AZIZ
Yang gagah perkasa ,dapat menaklukkan apa dan siapapun,termasuk memusnakan alam seluruhnya.
(10)AL-JABAAR
Yang sanggup memaksa makhlukNya menurut kehendak (kemauan)Nya.
(11)AL-MUTAKABBIR
Berarti Allah mempunyai macam kekuasaan ,kebesaran,dan kesombongan,hanya Allah saja yang berhak untuk bersombong diri,Sebab allah sangat murka terhadap manusia yang sombong sebab hanya Allah saja yang pantas bersombong diri.
(12)AL-KHAALIQ
Berarti yang mencipta .Segala yang ada ini sebelumnya tidak ada ,dan Ia lah yang mengadakan atau menciptakan segala yang ada ini.Manusia bagaimana juga pintarnya ,tidak sanggup menciptakan suatu yang tidak ada menjadi ada .
(13)AL-BAARI`
Yang merencanakan segala sesuatu sebelum menciptakaannya,Allah merencanakan dan pelaksana segala kejadian apa saja.
(14)AL-MUSHAWWIR
Yang menciptakan segala bentuk dan rupa .Yang menentukan bentuk langit dan bumi ,bentuk manusia , binatang dan lain -lain.Semua bentuk yang di ciptakan allah itu indah,sehingga kita tak bosan melihatnya.
(15)AL-GHAFFAAR
Artinya yang amat suka memberi ampunan atau maaf.Seorang manusia yang bagaimana juga nakal dan jahatnya bagaimana juga banyak dosanya ,sekalipun sudah membunuh 100 manusia ,mempunyai dosa yang memenuhi ruang antara bumi dan langit,bila minta ampun atua tobat ,Allah akan memberi ampunan dan tobat kepadanya.Allah sangat suka terhadap orang yang minta ampun dan bertaubat.
(16)AL-QAHHAR
Artinnya yang dapat memaksa makhlukNya bagaimana Ia kehendaki.
(17)AL-WAHHAAB
Yang amat banyak dan tak terhingga pemberianNya,gampang memberi bila di mintai
(18)AR-RAZZAAQ
Yang amat memberi dan melengkapi semua kebutuhan hidup dari seluruh makhlukNya.Yang memberi rizki.Yang memegang komando tertinggi dalam pembagian rizki terhadap masing-masing manusia atau makhluk.
(19)Al-FATTAAH
Yang membuka dan mencurahkan rahmat kepada makhlukNya.Atau yang menentukan hukum -hukum tertentu antara semua makhlukNya.
(20)AL-`ALIIM
Yang mengetahui segala ,Yang Maha Mengetahui.Tidak ada satu kejadianpun di langit dan dibumi atau diantara keduanya yang terjadi tidak di ketauhiNya,kejadian besar atau kejadian kecil.Sehelai daun kayu jatuh ke bumi pasti di ketahuiNya ,sebutir debu yang bagaimana halusNya ,di lemparkan ke ruang angkasa pasti di ketauhiNya.
(21)AL-QAABIDH
Yang menyempitkan hidup atau mengurangi rizki seseoarang yang Ia kehendaki.Tidak sedikit seseorang yang pintar,kuat,giat,tetapi  tetap hidup melarat.
(22)AL-BAASITH
Yang melapangkan hidup atau menambah rizki seseorang yang Ia kehendaki .Tidak sedikit orang yang yang bodoh tapi kaya raya
(23)AL-KAAFIDH
Yang menurunkan derajat seseorang yang Ia kehendaki
(24)AR-RAAFI`
Yang meninggikan derajat seseorang yang Ia kehendaki
(25)AL-MU`IZZ
Yang menyebabkan seseorang menjadi kuat,mulia atau menang
(26)AL-MUDZILL
Yang menyebabkan seseorang menjadi lemah ,hina atau kalah.
(27)AS-SAMII` 
Yang  dapat mendengar segala bunyi atau suara ,suara keras atau halus ,dari jauh atau dekat.
(28)AL-BASHIIR
Yang melihat segala,yang besar atau yang halus ,yang dekat atau yang jauh
(29)AL-HAKAM
Yang menetapkan hukum bagi segala makhlukNya,hukum yang tak dapat di rubah siapapun
(30)AL-`ADL
Yang berlaku adil di dalam hukumNya dan ketetapanNya.
(31)AL-LATHIFF
Yang mengetahui segala perkara sampai sehalus-halusnya,atau yang sangat sangat mengasihani terhadap segala MakhlukNya.
(32)AL-KHABIIR
Yang mengetahui segala perkara batin,yang tersembunyi,dan mengetahui hakikat dari segala perkara dan kejadian.
(33)AL-HALIIM
Yang sangat penyantun dan juga terhadap orang-orang yang paling di murkainya sesudah orang itu bertobat
(34)AL-`AZHIM
Yang Maha Agung .Yang tak mungkin dapat di gambarkan dengan akal,dan tak mungkin dapat dibahas dengan ilmu pengetahuan
(35)AL-GHAFUUR
Yang sangat suka ,senang dan obral memberikan ampunan sekalipun seseorang mempunyai kesalahan memenuhi antara langit dan bumi,bila benar-benar tobat dan minta ampun ,di ampuni  oleh Allah.
(36)AS-SYAKUUR
Yang sangat berterima kasih.Yang pasti membalasi setiap pujian ,sanjungan atau ibadat manusia yang di tunjukkan kepadaNya oleh hamba-hambaNya yang taat dan taqwa kepadaNya.
(37)AL-`ALIY
Yang bersangkutan tinggi martabatNya
(38)AL-KABIIR
Yang Maha Besar yang tak dapat di hinggakan dengan akal akan kebesaran Nya,dan akal tidak sanggup mencapai hakikatnya.
(39)AL-HAFIIZH
Yang memelihara atau melindungi segala makhlukNya,dari segala bahaya atau kerusakaan
(40)AL-MUQIIT
Yang menyediakan makanan dan minuman bagi segala makhlukNya yang membutuhkan makanan dan minuman
(41)AL-HASIIB
Yang memperhitungkan segala hal .Segala sesuatu di ciptakan dan di aturNya dengan perhitungan yang amat teliti dan benar .Setiap sesuatu di ciptakan dan di jadikan dalam perhitungan-perhitungan yang sejelas-jelasnya.
(42)Al-JALIIL
Yang bersifat dengan sifat -sifat yang mulia ,yang benar-benar mulia 
(43)AL-KARIIM
Yang amat pemurah,sehingga Ia berikan segala kebutuhan dari segala makhluk-makhlukNya tanpa di minta lebih dahulu ,dan di berikan tanpa wasilah tanpa perantara
(44)AL-RAQIIB 
Yang mengamati segala,sehingga tidak ada satu perkara atau kejadian yang terjadi tidak dengan setahuNya
(45)AL-MUJIIB
Yang mengabulkan doa-doa hamba-hambaNya yang berdoa kepadaNya
(46)AL-WAASI`
Yang amat luas kekayaanNya sehingga sanggup memenuhi segala kebutuhan hamba-hambaNya
(47)AL-HAKIIM
Yang amat bijaksana .Segala sesuatu di ciptakanNya dengan tujuan yang amat tinggi.Tidak pernah satu kejadian yang sia-sia,yang tidak ada maksud dan tujuaannya
(48)AL-WADUUD
Yang amat cinta terhadap para wali-waliNya,yaitu manusia-manusia yang menjadikan allah tujuan hidup satu-satunya
(49)AL-MAJIID
Yang amat mulia  atau terhormat
(50)AL-BAA`ITS
Yang membangkitkan segala manusia yang sudah mati,hidup kembali di alam kubur atau alam akhirat nanti
(51)ASY-SYAHIID
Yang jelas kepadaNya segala sesuatu ,tidak satu perkara atau kejadianpun yang gaib bagiNya
(52)AL-HAQQ
Yang benar dan selalu bertindak benar,tak pernah keluar dari kebenaran
(53)AL-WAKIIL
Yang melaksanakan segala urusan mahklukNya
(54)AL-QAWIY
Yang Maha Kuat ,tidak pernah merasa lemah dan cape
(55)AL-MATIIN
Yang sempurna kekuataanNya
(56)AL-WALIY
Penolong atau yang mengendalikan seluruh urusan dari makhluk-maklukNya 
(57)AL-HAMIID
Hanya Ia saja yang berhak di puji .Selain Allah tidak pantas di puji , karena pasti ada cacat dan salahnya
(58)AL-MUHSHIY
Yang memperhitungkan setiap amal perbuatan manusia ,kecil, besar,untuk di balasi dengan pembalasan yang setimpal
(59)AL-MUBDI`U
Yang memulai segala atau yang menciptakan apa yang sebelumnya tidak ada menjadi ada
(60)AL-MU`IID
Yang mengulangi kejadian yang sudah rusak atau lenyap.Apa yang sudah ada ,lalu menjadi rusak dan lenyap  lalu kemudian diadakanNya lagi buat kedua kalinya .Umpama nya manusia yang sudah mati ,lalu di hidupkan kembali sebagai kehidupan sekarang ini di akhirat nanti
(61)AL-MUHYIY
Yang memberikan kehidupan (hidup) bagi makhluk -makhlukNya yang hidup,pusat tenaga hidup .Segala kehidupan bersumber pada Allah
(62)AL-MUMIIT
Yang mencabut kehidupan (hidup) dari ,makhluk-makhluk Nya  yang hidup atau yang mematikan
(63)AL-HAYYU
Yang hidup ,yang tidak  akan berakhir  dengan mati atau yang berkekalan hidupNya
(64)AL-QAYYUM
Yang mengurus segala perkara atau urusan makhlukNya
(65)AL-WAAJID
Yang mendapatkan apa saja yang Ia kehendaki 
(66)AL-MAAJID
Yang bersifat agung (tinggi)dengan kesucian
(67)AL-WAAHID atau AL AHAD
Yang Maha Esa ,Yang Maha Tunggal ,Yang satu-satuNya tiada lainNya
(68)ASH-SHAMAD
Hanya Ia lah tempat bermohon ,mengadu,dan memuja bagi segala makhlukNya.Hanya kepadaNya sajalah kita bermohon atas segala keperluan dan perlindungan dari segala bahaya
(69)AL-QAADIR
Yang sanggup melaksanakan apa saja yang Ia kehendaki dengan tidak tergantung kepada tempoh dan keadaan(ruang dan waktu)
(70)AL-MUQTADIR
Yang memegang kekuasaan dari tiap-tiap orang yang mempunyai kekuasaan
(71)AL-MUQADDIM
Yang mendahulukan sesuatu atas lainnya
(72)AL-MU`AKHKHIR
Yang mengakhirkan sesuatu atas lainnya
(73)AL-AWWAL
Permulaan segala wujud(segala yang ada)
(74)AL-AAKHIR
Akhir segala wujud.Tidak berakhir wujud dan kekuasaanNya
(75)AZH-ZHAAHIR
Yang amat nyata segala ayat-ayat dan perbuatanNya
(76)AL-BAATHIN
Yang gaib ZatNya.yangtidak mungkin di ketahui unsurNya
(77)AL-WAALIY
Yang menguasai segala urusan
(78)AL-MUTA`AALIY
Yang lebih tinggi dari segala yang tinggi dan bersih dari kekurangan
(79)AL-BARR
Yang berbuat baik dengan segala kebaikan
(80)AL-TAWWAAB
Yang memberi tobat dan kembali berbuat baik (memberi nikmat) terhadap orang yang berdosa sesudah bertobat
(81)AL-MUNTAQIM
Yang membalas segala dosa dengan siksa
(82)AL-AFUUW
Banyak memaafkan kesalahan- kesalahan manusia
(83)AR-RAUUF
Yang sangat banyak memberi rahmat ,kasih sayang ,dan atau sangat penghiba(rasa kasihan)
(84)MAALIKUL-MULKI
Pemilik segala kekuasaan,melakukan apa saja yang Ia kehendaki terhadap milikNya itu
(85)DZUL JALAALI WAL IKRAAM
Pemilik satu-satunya dari segala kemuliaan dan kesempurnaan,dan segala kemuliaan itu berasal daru Dia
(86)AL-MUQSITH
Yang selalu adil dalam menghukum
(87)AL-JAAMI`
Yang menghimpun segala hakikat yang berbagai-bagai
(88)AL-GHANIY
Yang tidak membutuhkan apapun,terkaya dari segala keperluan
(89)AL-MUGHNIY
Yang mengayakan hamba-hambaNya ,yang memberi siapa yang Ia kehendaki apa-apa yang Ia kehendaki
(90)AL-MAANI`
Yang menolak atau yang mengangkatkan sebab-sebab kerusakan atau bahaya.Atau yang mencegah apa yang harus di cegah
(91)AD-DHAARR
Yang merusak apa yang Ia kehendaki
(92)AN-NAAFI`
Yang memberi maanfaat bagi siapa yang Ia kehendaki
(93)AN-NUUR
Sinar ,terang atau cahaya
(94)AL-HAADIY
Yang memberi petunjuk bagi hamba-hambaNya yang Ia kehendaki
(95)AL-BADII`
Yang menciptakan apa yang sebelumNya belum pernah ada
(96)AL-BAAQIY
Yang kekal adanya,tidak berakhir dengan tidak ada
(97)AL-WAARITS
Yang tetap ada sesudah musnahnya segala
(98)AR-RASYIID
Benar segala susunan dan aturan-aturan yang di tetapkan Nya
(99)ASH-SHABUUR
Yang tak tergesa-gesa menurunkan siksaan bagi ham-hambaNya yang berduka


Demikian pengertian yang terkandung di dalam tiap-tiap nama dari ASMAUL HUSNA.Pengertian ini di terangkan secara seringkas-ringkasnya.


Diambil dari : SAMUDERA AL-FATIHAH OLEH BEY ARIFIN

Sabtu, 27 Agustus 2011

SURAT AL-FATIHAH DAN KEISTIMEWAANNYA


SURAT AL-FATIHAH
Bismillahi rahmaanir rahiim (dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang)
Alhamdulillahi Rabbil `Aalamin (segala pujian kepunyaan allah,pencipta/pengatur seluruh alam)
Ar rahmaanir rahiim (maha pengasih maha penyayang)
Maaliki yawmiddin (yang memiliki hari pembalasan)
Iyyaka na`budu wa iyyaka nasta`iin (engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan)
Ihdinash shiraathal mustaqiim (tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus)
Ghairil maghdhuubi `alaihim wa ladh dhaalliin (bukan mereka yang di marahi atas mereka , dan bukan mereka yang sesat)
Amin

NAMA- NAMA SURAT AL-FATIHAH
 1. Al-fatihah atau fatihatul kitab artinya ialah pembuka atau pembuka kitab
 2. Ummul kitab artinya induk kitab
 3. Ummul Quran artinya induk al -Quran
 4. Al-Quran al azhim artinya bacaan agung
 5. As-sab`ul matsany artinya tujuh yang berulang -ulang
 6. Al-wafiah artinya mencakup
 7. Al-Waqiah artinya tameng
 8. Al-Kanzu artinya perbendaharaan atau tempat yang penuh dengan barang -barang berharga
 9. Al-Kafiah artinya memadai
 10. Al-asas artinya sendi atau dasar
 11. Fatihatul Quran artinya pembuka al-Quran
 12. Suratun nuur artinya surat cahaya
 13. Suratul hamdi artinya surat pujian
 14. Suratus syukri artinya surah syukur
 15. Suratul hamdi ula artinya surat pujian pertama
 16. Suratul syifa artinya surat yang mengandung kesembuhan obat
 17. Suratul ruqyah artinya surat mantera atau obat
 18. Suratus safiyah artinya surat yang menyembuhkan
 19. Suratul hamdi qashwa artinya surat puijian terakhir
 20. Suratus shalah artinya surat yang di baca tiap sholat
 21. Suratud doa artinya surat yang berisi doa
 22. Suratut thalab artinya surat berisi tuntunan
 23. Suratus su`al artinya surat yang berisi permintaan
 24. Suratul ta`limil masalah artinya surat yang mengajarkan cara berdoa
 25. Suratul munajah artinya surat yang berisi bisikan terhadap Tuhan
 26. Suratul tafwidh artinya surst yang berisi penyerahan diri terhadap tuhan
 27. Suratul mukafaah artinya surat imbangan,yang di turunkan kepada nabi Muhamad S A W
 28. Afdhalul suwaril Quran artinya surat yang terbaik dalam al-Quran
 29. Akhiru suwaril Quran artinya surat penutup al-QuraN
 30. A`zhamu suwaril Quran artinya surat terbesar dalam al-Quran
 31. Suratul minnah artinya surat yang mengandung cita-cita
 32. Suratul mujziyah artinya surat yang memberi balasan
 33. Suratul munjiyah artinya syrat yang dapat membebaskan manusia dari berbagai kesulitan
 34. Suratus tsaqalain artinya surat jin dan manusia
 35. Suratu majma`il asma` artinya surat yang mengandung nama-nama Allah

Keistimewaan Surat Al- Fatihah
 1. Paling besar (A`zam)
 2. Tak ada samanya dalam taurat,injil, zabur ,Al-Quran
 3. Hanya kepada nabi Muhamad di turunkan 
 4. Langsung mendapat jawaban dari Allah
 5. Aman dari segala bahaya
 6. Lansung dari Arasy
 7. Sebagai obat (mantera)
Diantara Ulama besar dan modren yang berpendapat bahwa al -Quran dan khususnya surat al-Fatihah dapat mengobati jasmani dan rokani ialah IMAM IBNUL QAYYIM AL-JAWZI,
Berkata Ibnul Qayyim dalam kitabnya bernama Madarijus Salikin juz 1 halaman 52-58,diringkaskan sebagai berikut:
Adapun al-Fatihah itu mengandung obat buat hati (rokani) maka tidaklah ada perlainan pendapat.Cacat-cacat atau penyakit yang menimpa kalbu berpokok pada dua perkara,ialah rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan.
Karena kerusakaan ini maka timbullah dua penyakit kalbu yang berbahaya yaitu adh-Dhalaal
(kesesatan) dan al-Ghadhab(keangkara murkaan).Kesesatan karena rusaknya pengetahuan,sedangkan keangkara murkaan karena rusaknya tujuan hidup.
Kedua penyakit ini induknya segala penyakit kalbu.Maka hidayat yang bernama Shiraatal Mustaqiim(al-Quran) adalah obat dari penyakit yanng pertama (kesesatan).Sebab itu hidayat ini harus kita minta dan pelajari.Sedang pengertian yang terkandung dalam Iyyaka na`budu wa iyyaka nasta`iin adalah obat dari penyakit  kedua (rusak tujuan dan kemurkaan)

``KATAKANLAH AL-QURAN SEBAGAI PETUNJUK DAN PENAWAR (OBAT)BAGI ORANG YANG BERIMAN``.(FUSSHILAT:44)

Diambil dari : SAMUDERA AL -FATIHAH OLEH BEY ARIFIN

MENSTRUASI (HAID)


HAID


Haid artinya darah yang keluar dari farji (vagina)perempuan yang sudah umur 9 tahun dengan keadaan sehat dan tidak kerana kelahiran


Paling muda-mudanya anak perempuan haid yaitu umur 9 tahun Qomariyah(kira-kira).Yang dinamakan kira-kira yaitu apabila ada anak perempuan yang genap umurnya 9 tahun masih kurang 16 hari 16 malam dan di atasnya (waktu yangcukup paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci) tetapi malah mengeluarkan darah maka tidak di hukumi haid tetapi di hukumi darah istihadoh ( darah rusak)
Jika anak perempuan mengeluarkan darah haid sudah umur 9 tahun kurang di bawahnya  16 hari 16 malam(waktu yang cukup untuk sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci) maka dihukumi darah haid
Contoh:
Anak perempuan yang umurnya genap 9 tahun kurang 20 hari 20 malam,selanjutnya mengeluarkan darah yang lamanya 10 hari 10 malam maka darah yang  awal yang lamanya 4 hari 4 malam lewat sedikit,dihukumi darah istihadoh,karena kurang genapnya umur 9 tahun masih cukup untuk haid dan suci .
Darah yang lamanya 16 hari 16 malam kurang sedikit,maka di hukumi darah haid karena kurang dari genap umur 9 tahun sudah tidak cukup untuk haid dan suci


LAMANYA HAID DAN SUCINYA HAID
Mengeluarkan darah yang di hukumi haid paling sedikit sehari semalam yang artinya 24 jam
Darah yang keluar jumlahnya tidak ada 24 jam maka tidak dihukumi darah haid tetapi dihukumi darah istihadoh
Arti terus menerus darah haid yang keluar yaitu sekiranya kapuk kapas yang di masukkan farji (vagina) masih ada rupanya darah,maka masih di hukumi mengeluarkan darah walaupun darah tidak sampai keluar dari tempat yang wajib di basuh ketika waktu istinjak(sesuci)
Paling lamanya mengeluarkan darah haid 15 hari 15 malam,tapi lumrahnya haid yaitu 6 hari 6 malam/7 hari 7 malam semua itu atas dasar penelitian IMAM SAFINGI , terhadap orang arab
Paling sedikitnya suci yang memisahkan antara haid yang satu dengan haid yang lain adalah 15 hari 15 malam 
Paling lamanya suci  tidak ada batasnya.Lumrahnya jika haid 6 hari maka sucinya 24 hari,jika haidnya 7 hari maka sucinya 23 hari.


CATATAN PENTING :
Perempuan /anak yang baru mengeluarkan darah/yang pernah haid dan suci maka sudah di hukumi haid ( sudah di haramkan melakukan perkara -perkara yang di haramkan terhadap orang haid,sebab sudah meligi mengeluarkan darah ,selanjutnya jika darah berhenti sebelum 1 hari 1 malam maka hukumnya bukan darah haid maka wajib Qada ni sholat,yang di tinggal di waktu mengeluarkan darah haid tadi ,dan jika darah tadi cukup 1 malam maka di hukumi darah haid.

Diambil dari kitab : INGANATUN NISA`

NAHWU BAB ISIM


ISIM :


ISIM Adalah kata benda yaitu kata  yang menunjukkan arti benda atau yang di anggap benda.


Ciri-ciri Isim:
 1. Bisa menerima i`rob jer karena huruf jer,karena mudhof ilaih,karena mengikuti kata yang di baca jer
 2. Tanwin 
 3. Setelah kata panggil 
 4. Adanya Al
 5. Musnad ilaih contoh fa`il dan mubtada`
Isim yang terletak setelah nida`,bayangan dlomirnya berubah menjadi mukhotob,kecuali shilahnya maushul,tetap memakai ghoib,
I`rob jer khusus masuk pada isim dan i`rob jazem khusus masuk pada fi`il
Bila Kata yang di temui berbentuk isim,maka tentukan antara salah satu jenis:
MAKRIFAT/NAKIROHNYA
MABNI/MU`ROBNYA
MUDZAKAR/MUANNATSNYA
MUFROD/MUTSANNA/JAMAKNYA
Bila isim sudah di tentukan antara salah satu jenis di atas maka langkah selanjutnya tentukan isim tersebut antara :
ISIM FA`IL
ISIM MAF`UL
MASDAR

Isim yang diakhiri ya`nun/ jamak mudzakar salim atau yang serupa (disebut mulhaq jamak mudzakar salim),maka nasab dan jernya ya (INA),rafa`nya dengan wawu (UNA) dan nun di baca fathah.

Gabungan dua isim / lebih di sebut idhofah
Kata pertama di sebut mudlof
Selain Mudlof di sebut mudlof ilaih
Mudlof tanpa al,tanpa tanwin dan tanpa nun
Mudlof ilaih hukumnya jer.

Isim isyaroh hukumnya Mabni
Isim maushul hukumnya Mabni

Diambil dari : Progam Pemula Membaca Kitab Kuning AMTSILATI Metode Praktis Mendalami Al-Quran Dan Cara Membaca Kitab Kuning. oleh : H.TAUFIQUL HAKIM 

Rabu, 24 Agustus 2011

SHOLAWAT NARIYAH

SHOLAWAT NARIYAH
Alloohumma sholli sholaatan kaamilataw wasallim salaaman taamman`alaa sayyidina muhammadinilladzi tanhalu bihil `uqodu watangfariju bihil kurobu watuqdhoo bihil hawa-iju watunaalu bihirroghoo-ibu wahusnul khowatimi wayustasqol ghomaamu biwajhihil karimmi wa`alaa aalihi washobihi fii kullii lamhatiwwanafasimmbi`adadi kulli ma`luu millak.


Artiya:Wahai Alloh...limpahkanlah rahmat takdim dan rahmat salam yang sempurna kepada junjungan kita Nabi muhamad s.a.w,pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas pada bilangan -bilangan segala sesuatu yang kau ketauhi.Yang dengan Nya kesulitan -kesulitan ada jalan keluarnya,kesedihan-kesedihan hilang,semua hajat terpenuhi,memperoleh apa yang disukai,mendapatkan khusnul khotimah dan diberi hujan,dengan lantaran Dzat nya Nabi Muhamad s.a.w yang mulia,dan mudah-mudahan terlimpahkan pula kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya.


Diambil dari kitab Khozinatul Asror shohifah 179-182 :
Termasuk sholawat yang  telah teruji keampuhanya adalah sholawat nariyah,dinamakan sholawat nariyah karena apabila  orang -orang magrib menginginkan suatu hal mereka membaca sholawat ini sebanyak 4444 kali maka mereka mendapatkan apa yang di inginkan bagaikan api yang menyambar.


Imam Qurthubi dan Ibnul Hajar As-Aasqolani berkata:``Barang siapa yang ingin menghasilkan sesuatu atau menolak musibah yang terjadi maka bacalah sholawat ini sebanyak 4444 kali dan bertawasullah kepada nabi Muhamad s.a.w maka Alloh akan memberikan pertolongan atas apa yang di inginkan sesuai dengan niatnya.Hitungan adalah 4444 ini adalah bilangan pecahan yang banyak menjadi sebab di kabulkanya do`a sebagaimana yang termaktup dalam kitab Asroris Sholah``.


Sebagaimana yang telah di ijazahkan oleh guruku (pengaranng kitab Khozinatul Asror Sayyid Muhammad haqqi An-Nazili )Yaitu Syekh Mushtofa Al-Hindi dengan menyebutkan sanatnya di kota Madinah pada tahun 1261 H.Saya (pengarang kitab Khozinatul  Asror : Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazlii) meminta aurod-aurod kepada beliau untuk terbukanya ilmu,mendekatkan diri kepada Alloh dan agar bersambung dengan Rosululloh s.a.w , kemudian beliau mengajarkan ayat kursi dan sholawat  ini dan beliau berkata :
`` jika kamu selalu membacanya maka kamu akan mendapatkan ilmu dan sirri-sirri dari Nabi Muhammad s.a.w sehingga kamu mendapatkan bimbingan ruhani lansung dari Nabi Muhammad s.a.w ``.Beliau berkata lagi : ``Sholawat ini telah teruji keampuhanya banyak orang sudah mencobanya``.Beliau berkata lagi : ``Pergilah kearah barat dan timur jika khubah hijau hilang dari penglihatanmu,saya berada di khubahnya Rosululloh yang berada di atas kuburnya Nabi Muhamad s.a.w yang mulya``.Kemudian saya mencium  kedua tangannya dan beliau mendo`akan agar aku mendapatkan barokah.Kemudian aku mulai membacanya 100 kali pada permulaan malam maka aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w dan beliau berkata :``Syafa`at bagimu,kedua orang tuamu dan teman-temanmu``.Mudah-mudahan Alloh s.a.w merasa senang namanya disebut berulang ulang.Dengan kekuasaan Alloh,saya menemukan apa-apa yang dikatakan oleh guru saya,kemudian saya menceritakan tentang sholawat ini kepada teman- teman saya  dan saya melihat orang-orang yang mengistiqomahkan sholawat ini mendapatkan rahasia-rahasia Alloh yang menakjubkan yang belum pernah diperoleh sebelumnya.Pada sholawat ini banyak mengandung rahasia-rahasia Alloh.


Syekh Muhammad At-Tunisi berkata:``Barang siapa yang setiap hari membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali maka seolah-olah sholawat nariyah ini menurunkan rizki dari langit dan mengeluarkan rizki dari bumi``.


Imam Dainuri berkata: ``Barang siapa setelah sholat membaca sholawat nariyah ini sebanyak 11 kali dan menjadikannya sebagai wiridan maka rizkinya tidak akan terputus , mendapatkan derajat yang tinggi dan kekuasaan yang mencukupi``.


Imam Qurtubi berkata:  `` Barang siapa yang selalu membaca sholawat nariyah ini setiap hari 41 atau 100 kali bahkan lebih,maka Alloh akan menghilangkan  kesusahan dan kesedihannya , memudahkan semua urusanya ,menerangi hatinya ,memperbaiki keadaannya,memudahkan rizkinya ,membuka semua pintu kebaikanya ,menjadikan semua perkataannya mudah diterima orang lain walaupun hatinya sekeras baja,menyelamatkan dari bahaya-bahaya yang terjadi, kelaparan ,kemiskinan,dan Alloh akan menanamkan rasa mahabbah kepadanya,mengabulkan segala sesuatu yang di mintanya .Kesemuanya ini tidak bisa diperoleh kecuali harus dengan istiqomah``.


Diambil dari: buku panduan Majlis ta`lim dan dzikir jam`iyyah sholawat nariyyah Mustaghitsu Al-Mughits