Selasa, 13 September 2011

HARI KIAMAT

Pengertian hari kiamat
Hari kiamat adalah saat berakhirnya kehidupan di dunia atas kehendak dan kekuasaan Allah SWT pada saat itu,semua alam dan makhluk akan hancur lebur hanya Allah saja yang hidup dan berkuasa.
Kita mengenal kiamat ada dua,yaitu :
 • Kiamat sugra (kecil 
 • Kiamat kubra (besar)
Kiamat sugra adalah kiamat kecil.Artinya rusaknya atau musnahnya sebagian alam yang membawa kemusnahan makhluk hidup.contoh kiamat sugra adalah gempa bumi,banjir,gunung meletus,dan bencana alam lainnnya dan kematian seseorang.
Kiamat kubra ialah kiamat besar .Artinya terjadinya kehancuran seluruh alam serta kehidupan .Pada kiamat kubra tidak ada satu makhlukpun yang maampu bertahan hidup.
Hari kiamat di mulai dengan di tiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah.Pada hari kiamat bumi bergoncang dengan sangat hebat,gunung-gunung berterbangan seperti kapas ,tertiup angin.Semua yang ada di bumi dan langit menjadi rusak binasa .Planet-planet di angkasa bertabrakan dan menimbulkan suara dahsyat.Manusia ,hewan dan semua makhluk akan mati.

NAMA-NAMA LAIN DARI HARI KIAMAT (AKHIR) ADALAH 
1. Hari Kebangkitan Besar (Yaumul Qiyamah)
Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan dunia yang di tandai dengan hancurnya seluruh makhluk yang telah di ciptakan Allah
2. Hari Pemisah (Yaumul Fashl)
Hari kiamat juga di sebut dengan yaumul fashl ,yang artinya pemisah antara orang yang beriman dengan orang kafir.Pada hari itu manusia di kelompokkan menurut keyakinan agamanya.
3. Hari Perhitungan (Yaumul hisab)
Yaumul Hisan adalah nama lain hari kiamat yang berarti hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia.Pada hari itu ,amal manusia di hitung dengan cermat dan cepat serta di berikan balasan yang setimpal.
4. Hari Pertemuan (Yaumul Thalaq)
Yaumul thalaq yaitu hari pertemuan manusia dengan sesamanya
5. Hari berkumpul (Yaumul Jam`i)
Yaumul Jam`i adalah hari berkumpulnya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia akhir Zaman untuk di tanyakan seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia.
6.Hari Berkumpul (Yaumul Mahsyar)
Yaumul Mahsyar adalah hari saat manusia di kumpulkan di padang rumput mahsyar.Padang Mahsyar adalh daratan yang sangat luas tempat berkumpulnya manusia di akhirat sejak Nabi Adam sebagai manusia yang pertama sampai manusia terakhir yang lahir ke dunia.
7. Hari Kebangkitan (Yaumul Ba`ats)
Yaumul Ba`ats adalah hari saat manusia di bangkitan dari kuburnya.Mahsyar adalah padang yang luas tempat berkumpulnya manusia setelah Yaumul Ba`ats.
8. Hari Perhitungan  (Yaumul Hisab )
Yaumul Hisab adalah hari saat datangnya perhitungan dari Allah SWT terhadap amal perbuatan manusia selama hidupnya.Perbuatan manusia akan di tanyakan oleh allah ,yang baik maupun yang buruk ,di perlihat kan semua .
9. Hari pertimbangan amal (Yaumul Mizan)
Yaumul Mizan adalah hari diadakannya timbangan amal perbuatan yang telah di lakukan manusia selama hidup di dunia.Tidak ada suatu amalpun yang terlewatkan .Semua akan di berikan balasan yang setimpal.
10.Hari Pembalasan (Yaumul Jaza )
Hari kiamat adalah hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia .Balasan yang akan di berikan Allah SWT sangat tergantung pada jenis amal yang telah di lakukan selama hidup di dunia.Jika amalnya baik,maka balasannnya berupa pahala dan surga,Sedangkan jika amalnya buruk,maka balasannya adalah siksa neraka.
11. Hari yang menentukan (As-Sa`ah)
Hari kiamat adalah hari yang tepat dan menentukan.Terjadinya kiamat merupakan saat yang telah di rancang dan ditentukan secara akurat.Tidak akan ada kesalahan,tidak akan di mundurkan atau di majukan.Saat terjadinya telah ditentukan menurut kehendak Allah yang mengusai alam ini.
12. Hari pembalasan Agama (Yaumul Diin)
Hari kiamat adalah hari pembalasan Agama.Artinya amal perbuatan yang berkaitan dengan pengamalan agamanya akan di pertangunggjawabkan pada hari tersebut.Termasuk amal shalat,puasa ,haji,zakat,shadaqah dan sebagainya.


TANDA-TANDA HARI KIAMAT
Tak ada stupun di dunia ini yang mengetahui waktu tiba terjadinya hari akhir atau hari kiamat.
Namun Nabi Muhammad SAW ,telah mengabarkan beberapa tanda sebelum hari kiamat terjadi,yaitu :
1.Merajalela kebodohan
Kebodohan yang muncul di dunia menjelang datangnya hari kiamat (akhir jaman)di tandai dengan meniggalkan para ulama (yang memiliki ilmu),sehingga sumber ilmu berkurang dan mencari pengatinya.Ilmu menjadi barang yang sangat mahal.
2. Tersebarnya perzinahan dalam berbagai bentuk di berbagai tempat.
Akhir zaman di tandai dengan terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan,sehingga banyak menimbulkan perzinahan,Suatu perbuatan yang terajatnya sama dengan perilaku binatang.
3. Minuman keras(khamar) telah di jadikan minuman kebanggaan.
Dalam perkembangan zaman modren seperti yang terjadi saat ini,siapapun bisa dengan sangat mudah menemukan berbagai jenis minuman keras (khamar).Dan jika minuman keras sudah di anggap biasa dan wajar,maka hal ini merupakan salah satu tanda hari kiamat.
4.Jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah perempuan
Saat ini penduduk dunia berjumlah sekitar 5 milyar orang ,suatu jumlah yang sangat besar bila di bandingkan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya,menurut sensus kependudukan ,disimpulkan bahwa ternyata jumlah perempuan jauh lebih banyak di bandingkan dengan laki-laki.
5. Gaya hidup yang materalistik(hub al-dunya) dan sikap mental yang takut mati
Saat ini ,terjadi kecenderungan orang untuk lebih mementingkan urusan duniawi di bandingkan dengan mempersipkan kepentingan Akhirat.


Selain ciri tersebut ,di jelaskan juga ciri -ciri yang lain yang berkaitan dengan kejadian alam :
 1. Munculnya Ad-Dukhan (asap atau kabut tebal)
 2. Munculnya Dajjal
 3. Munculnya Dabbah
 4. Matahari terbit di sebelah barat
 5. Turunnya nabi Isa AS putra Maryam
 6. Munculnya Ya`jud dan Ma`juj
 7. Terjadinya gerhana dibeberapa belahan bumi dalam waktu yang hampir bersamaan.
 8. Api yang menyala menghalau umat manusia ke Mahsyar (tempat berkumpul)
Kehidupan Sesudah Hari Kiamat
Orang beriman menyakini bahwa semua manusia akan di hidupkan kembali sesudah peristiwa hari kiamat.Mula-mula Allah menghidupkan malaikat Israfil untuk bertugas membangkitkan manusia dari alam barzah yang di sebut Yaumul Ba`ats.
Manusia setelah di bangkitkan lalu di kumpulkan Allah di suatu tempat bernama Mahsyar.Manusia menunggu pengadilan Allah SWT guna mempertanggungjawabkan perbuatan nya selama di dunia.
Setiap amal perbuatan manusia yang sekecil apapun akan di perhitungkan oleh Allah.
Hari perhitungan amal di sebut Yaumul Hisab ,Kemudian amal di timbang dengan seadil adilnya.Penimbangan amal di sebut Yaumul Mizan.
Bagi orang yang beramal baik akan mendapatkan balasan kebahagiaan yang abadi yaitu surga.Sebaiknya orangn yang beramal kejahatan akan mendapat siksa dan di masukan ke neraka.Hari pembalasan ini di sebut Yaumul Jaza.


KEADAAN SURGA DAN NERAKA


KEADAAN NERAKA
Diriwayatkan oleh abu Ya`la Dari Ibnu umar :Pada suatu hari Rasulullah SAW.berkutbah ,diantaranya berkata : ``jangan sampai kamu lupakan tentang 2 perkara hebat,yaitu syurga dan neraka``.
Kemudian beliau menanggis sehingga mengalir air mata beliau meleleh hingga membasahi jenggot beliau,lalu berkata:
``Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad dalam tanganNya,sekiranya kamu mengetahuilah akan apa yang aku ketahui tentang akhirat ,sungguh kamu akan naiki tempat yang tinggi dan akan menghamburkan tanah di atas kepalamu``.


Diriwayatkan dari Umar Ibnul Khattab r.a.: Telah datang Jibril kepada Nabi Muhamad SAW bukan pada waktu yang biasanya ia datang ,Rasulullah lalu berdiri mendapatkannya dan bertanya :Hai Jibril,kenapa aku melihat engkau berubah warnamu.Berkata jibril : Aku datang kepadamu untuk menerangkan semburan api neraka .Berkata Rasulullah : terangkanlah kepadaku keadaan neraka dan  hal ihwal Jahanam.Berkata Jibril : Sesungguhnya Allah memerintahkan agar Jahanam di nyalakan apinya 1.000 tahun lamanya,sehingga karena semakin panasnya ,sehingga berobahlah warnanya menjadi putih.Lalu diperintahkan menyalakan 1.000 tahun lagi ,sehingga berubah warnanya menjadi merah.Lalu di perintahkan menyalakan 1.000 tahun lagi ,sehingga berubah warnanya menjadi hitam yang amat gelap,sehingga hilang sinarnya,bergejolak -gejolak tak padam-padam bakarannya.Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran,sekiranya dibukakanlah Jahanam itu sebesar lobang jarum,akan terbakarlah bumi dan segala isinya karena panasnya .Dan demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran ,sekiranya salah satu dari penjaga-penjaga Neraka itu didatangkan Allah ke dunia ini ,akan matilah seluruh manusia isi bumi ini karena kejelekan rupanya dan kebusukan bau nya .Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran ,sekiranya sebuah ring (lingkaran)dari rantai   Neraka diletakkkan di sebuah gunung di dunia ini ,akan tembuslah gunung itu sampai -sampai ke dasar bumi yang paling bawah.Maka berkata Raslullah  SAW :Untunglah hai Jibril ,jantungku tak sampai pecah sehingga aku mati mendengar keteranganmu ini.Rasulullah melihat Jibril menanggis ,Rasulullah ikut menanggis pula ,lalu berkata :Kenapa engkau  sampai menanggis pula ya Jibril,sedang kedudukanmu begitu rupa di sisi Allah?  Berkata Jibril: Kenapa aku tak akan menanggis ,malah aku lah yang lebih berhak menanggis ,karena siapa tahu keadaanku dalam ilmu Allah tidak seperti yang aku ketahui,dan saya tidak mengetahui apakah saya tidak akan mengalami cobaan seperti iblis ,sedang iblis itu termasuk golongan Malaikat(tetapi menyeleweng),dan aku tidak tahu apakah aku akan mengalami apa yang di alami oleh Harut dan Marut.Maka menanggislah Jibril ,dan menanggis pulalah Rasulullah SAW .Lama keduanya sama-sama menanggis ,lalu datanglah seruan dari langit : Hai Jibril ,Hai Muhamad,sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah menjamin kamu berdua dengan tidak durhaka .Lalu Jibril naik ke langit  dan Rasulullah lalu menerusakn perjalanan.


Diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik : Rasulullah bertanya kepada Jibril : kenapa saya tak pernah melihat Mikail ketawa ? Menjawab Jibril : Tidak pernah Mikail ketawa sejak Allah menciptakan neraka.
NAMA-NAMA NERAKA
 1. NERAKA JAHANAM
 2. NERAKA LAZHA
 3. NERAKA HUSOMAH
 4. NERAKA SAIR
 5. NERAKA SAQAR
 6. NERAKA JAHIM
 7. NERAKA HAWIYAH
KEADAAN SURGA 
Ketika kepada Rasullulah di tanyakan orang tentang keadaan surga ,Rasulullah menjawab dengan pendek  : Sesuatu yang tak pernah di lihat  oleh mata ,tidak pernah di dengar oleh telingga ,dan tidak pernah terbayang dalam khayal manusia (keindahannya)
Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Sa`ad bin Abu Waqqash,dari bapaknya dari neneknya : Berkata Rasulullah SAW :``Sekiranya seorang penghuni surga datang kedunia ini,dengan memakai perhiasaan gelang ,maka sinar dari gelangnya akan mengaburkan sinar matahari,sebagai mana sinar matahari akan mengaburkan akan sinar dari bintang-bintang``.


Diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa perumpamaan perbandingan antara dunia dan akhirat (surga)adalah seperti seorang yang pergi ke pinggir laut .lalu memasukkasn sebuah jari tangannya ke air laut ,lalu mengangkatkan tangannya kembali.Air yang melekat pada jari itulah dunia,sedang air yang masih tinggal di lautan,itulah akhirat atau Surga.
Dalam hadis lain diterangkan pula Rasulullah mengatakan bahwa Allah menciptakan 100 rahmat ,satu rahmat di bagi-bagikan Allah di dunia ini,sedang 99 lainnya akan di bagikan Allah di dalam surga nanti.Berarti bahwa kesenanggan dalam Surga itu adalah 99  kali lebih hebat dari kesenangan yang terhebat di dunia sekarang ini.
Diterangkan pula ,bahwa keindahan surga itu senantiasa bertambah,tidak tetap seperti barang -barang di dunia ini.Karenanya orang di dalam surga tidak pernah merasa bosan,sekalipun mereka telah tinggal berjuta -juta tahun lamanya.
Didalam  surga terdapat macam -macam kesenanggan,kebahagiaan ,kelezatan ,kemewahan,kegembiraan yang tak  ada putus-putusnya dan tidak pernah berkurang.Begitu juga dengan nafsu atau keinginan orang yang berada di dalam surga tidak pernah kendur ,lemah atau berkurang selamanya.
Didalam surga tak ada kematian lagi,tidak ada proses umur ,semua orang dalam keadaan muda terus-menerus,sehat,kuat,gembira terus menerus.Setiap orang akan hidup dengan istri atau suami dengan kegembiraan dan kelezatan hidup dengan suami isteri yang sehebat-hebatnya yang tak pernah mengendur atau berkurang,tetapi tidak mendapatkan keturunan lagi.Sebab itu di dalam Surga tidak ada kelahiran baru.Dan tak ada kotoran,baik kotoran besar atau kecil.Semuanya akan menjadi angin dan peluh saja.


NAMA-NAMA SURGA

 1. SURGA FIRDAUS
 2. SURGA MA`WA
 3. SURGA KHULDI
 4. SURGA NAIM
 5. SURGA ADMIN
 6. SURGA DARUSALAM
 7. SURGA DARUL JALAL
  Diambil dari : SAMUDERA AL-FATIHAH oleh BEY ARIFIN DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AL AMIN


  Tidak ada komentar:

  Posting Komentar